VÅRE TJENESTER

APPLIKASJONSUTVIKLIING

 Veni tilbyr kapasitetsforsterkning, ansvarsprosjekter og entrepriser, hvor vi kombinerer drift, sikkerhet, arkitektur, integrasjon, systemutvikling og brukeropplevelse i en helhetlig leveranse.

INFRASTRUKTUR

IT Infrastruktur er fundamentet for alle tjenester og applikasjoner som skal leveres til deg og dine brukere. Veni designer, rådgir, installerer og drifter dine nettverk, servere, lagrings- og sikkerhetsløsninger, enten hos deg eller i skyen.

NETTBUTIKK

Vi hjelpe bedrifter med å velge riktig hardware, og utvikler strategier for bruk av personlig utstyr. VI hjelper selskaper med å fremforhandle gode rammeavtaler og sikrer god forutsigbarhet.

GÅ TIL NETTBUTIKK

VI TAR ANSVAR FOR RESULTATET

La oss jobbe sammen.

KONTAKT OSS