En enklere arbeidshverdag

Den digitale plattformen Life@Work syr sammen tjenester som gjør hverdagen enklere og mer effektiv for brukere av kontorbygg.

Jobbhverdagen er i endring og da må også eiendomsbransjen endre seg og tenke nytt. I dag utnyttes ikke ressursene i et kontorbygg optimalt, og det er et stort potensiale for å øke arealutnyttelsen, redusere energiforbruket, utnytte felles infrastruktur og øke effektiviteten til brukerne av bygget. Ved å installere et operativsystem i bygget, vil man tilrettelegge for tjenester og løsninger som tar tak i disse utfordringene.

Life@Work er en digital plattform for eiendomsbransjen og et operativsystem for bygg. Løsningen integrerer byggets tekniske installasjoner, tilgjengeliggjør digitale leietakertjenester og effektiviserer og forenkler eiendomsforvaltningen. Løsningen skal dekke behov for alle parter, både eiendomsforvalter, leietaker og leverandør. Tjenesteplattformen handler om ulike tjenester som gjør oss smartere og mer effektive på jobben.

Unik kompetanse

Life@work-tjenestene skiller seg ut ved at de kobler tjenester sammen for å levere en helhetlig løsning.  Man vil gjennom plattformen kunne optimalisere dagens frittstående løsninger, blant annet ved å koble sammen møteromsbooking med adgangskontroll og fakturering. Veni besitter en bred faglig kompetanse som jobber sammen for å skape nye unike løsninger. Veni sitter blant annet på en unik kompetanse innen IT, energi, automasjon, bærekraft og forretningsutvikling.

For mer informasjon kontakt:
For mer informasjon kontakt: Simen Malmin
Tlf: +47 975 70 453
E-post : sm@veni.no